Rajoitukset


TÄMÄ PÄÄTÖS ON KUMOTTU HALLINTO-OIKEUDESSA !

Lapin elinkeino-, ja liikenne- ja ympäristökeskus on 28.5.2019 antanut vesiliikennelain 16 §:n mukaisen päätöksen vesikulkuneuvotyypin ( vesiskootterin ) käyttöä koskevasta kieltoalueesta Tenojoen Suomen vesistöalueella Utsjoen ja Inarin kunnissa.