Kokouskutsut ja pöytäkirjat

Kalatalousalueen perustamiskokous on pidetty 7.2.2019. Pöytäkirja löytyy oheisesta linkistä. LATAA Pöytäkirja 


                             -2024

KOKOUSKUTSU

Tenon kalatalousalueen yleiskokous pidetään perjantaina 3.5.2024 klo 15:00 osoitteessa Tenontie 1, 99980 Utsjoki. Kokouksessa käsitellään kalastuslain (379/2015) 26 §:n ja kalatalousalueen säännön 6§ mainitut asiat, Tenon kalatalousalueen säännön 13 § muuttaminen sekä vuoden 2020 omistajakorvausten jakaminen. Asianomaisella edustajalla tulee olla pöytäkirjan ote tai muu selvitys, joka osoittaa, että hänet on valittu edustajaksi kalatalousalueen yleiskokoukseen. Osallistumisoikeus ja äänioikeus kokouksessa on mainittu kalastuslain 25§. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Utsjoen kirjastossa 15.5.-24.6.2024 välisenä aikana.

15.4.2024 Kalatalousalueen hallitus

ČOAHKKINBOVDEHUS

Deanu guolledoalloguovllu almmolaš čoahkkin dollojuvvo bearjadaga 3.5.2024 dmu. 15:00 čujuhusas Deanugeaidnu 1, 99980 Ohcejohga. Čoahkkimis gieđahallojuvvojit guolástanlága (379/2015) 26 § ja guolledoalloguovllu njuolggadusa 6§ máinnašuvvon áššit, Deanu guolledoalloguovllu njuolggadusaid 13 § nuppástuhttin ja jagi 2020 vuoggabivddus čoggon buhtadusruđaid juohkin čáhceguovllu eaiggádiidda. Áššáiosolaš ovddasteaddjis galgá leat beavdegirjji válddus dahje eará čilgehus, mii čájeha ahte son lea válljejuvvon ovddasteaddjin guolledoalloguovllu almmolaš čoahkkimii. Oassálastinvuoigatvuohta ja jietnavuoigatvuohta čoahkkimis lea máinnašuvvon guolástanlága 25 §. Čoahkkima dárkkistuvvon beavdegirji lea oaidnin láhkai Ohcejoga girjerajus 15.5.-24.6.2024 aigodagas.

15.4.2024 Guolledoalloguovllu stivra                            -2023                             -2022                              -2021                              -2020                              -2019