Kokouskutsut


Vuovdaguoikka oktasaš čáhceguovllu oasálašgotti

ÁITOSAŠ ČOAHKKIN

 29.5.2021 dmu 13, Gáregasnjágga skuvllas                                                                                                   Čoahkkimii álmmuheapmi ja váldegirjjiid ovdanbuktin                                                                                             álgá dmu 12.

Čoahkkimis gieđahallat osolašgotti njuolggadusaid 12 §:s mearriduvvon áitosaš čoahkkima áššiid. Čoahkkimis ja gárvvistuvvon dárkkistuvvon beavdegirji dollojuvvo oidnosis dikšungotti sátnejođiheaddji, dikšungotti várresátnejođiheaddji ja osolašgotti čálli geahčen

Dikšungoddi


Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunnan

VARSINAINEN KOKOUS

 29.5.2021 klo 13, Karigasniemen koulussa                                                                                                   Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen esittäminen alkaa klo 12

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan sääntöjen 12 §:n määräämät varsinaisen kokouksen asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä hoitokunnan puheenjohtajan, hoitokunnan varapuheenjohtajan ja osakaskunnan sihteerin luona

Hoitokunta