KALASTUSSÄÄNNÖT JA SÄÄDÖKSET      Päivitetty 24.6.2024Tenon sivuvesien viehekalastuskielto  vuosille 2024–2026

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 54 §:n nojalla päättänyt kieltää kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun viehekalastuksen Tenon kalatalousalueella Tenon sivuvesistöissä sijaitsevilla seuraavilla vesistöalueilla:

Pulmankijoen vesistö: Pulmankijärvi.

Vetsijoen vesistö: Alimmainen Riekkojärvi, Keskimmäinen Riekkojärvi, Ylimmäinen Riekkojärvi ja Oivusluobbal.

Utsjoen vesistöalue: Mierasjärvi, Mieraslompolo, Rankkilompolo, Ylempi ja Alempi Tsuokkajärvi, Suoloboge eli Guhkesluobbal, Jorboluoppal, Boaresgiettejärvi, Vávleluoppal, Kenesjärvi, Keneslompolo, Buksaljärvi, Kevojärvi, Jomppalanjärvi, Jorbajärvi, Giđđasaijärvi, Guorosvuohpejärvi, Suoppajärvi, Ylempi- ja Alempi Suolojärvi, Námmajärvi, Mantojärvi, Stuorraluobbal, Buođđolompolo ja Seitasuvanto.

Perustelut:  sivuvedet ovat olleet kovan kalastuspaineen alaisia. Kalastuksen säätelyllä turvataan pysyvä ja kestävä kalakanta alueella. Kielto on myös tarpeen gyrodactylus-lohiloisen leviämisestä Tenojoen lohelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. 

 Kielto on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka.
TENON KALATALOUSALUEEN KALASTUSSÄÄNTÖ 2023–2026

1. Kaikenlainen kalastus on kielletty

Ylä-Pulmankijoki sivujokineen, Gálddašjohkassa jokisuun ja Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti Gálddašluoppal mukaan lukien, Utsjoessa joensuusta Utsjoen ja Nuorgamin välisen maantien siltaan saakka, sekä Čársejohkan alaputouksessa 60 metrin matkalla putouksen niskalta alaspäin ja poroaidasta ylävirtaan.

2. Kalastusta rajoitetaan tunturivesissä seuraavasti

NUORGAMIN ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Skáidejávri nro 4 (182.4 m), Čilláláddot nro 6 (196.4 m), Gearddosjàvri nro 17 (239.9 m), Láttu (Fárppaljohka) nro 20 (292.0 m), Fárppáljávri nro 21 (257.6 m), Goahtejávri (Vuolit Hánnojávri I) nro 22 (280.9 m), Bajit Hánnojávri III nro 23 (285.9 m), Hánnojávri II nro 24 (310.1 m), Hánnojávri I (Várdoaivi) nro 25 (280.5 m), Irdoaijávri nro 26 (220.1 m), Láttu (Irdoaijávri) nro 27 (226.3 m), Njallavárláddot 2 kpl nro 30 (166.0 m), Oakkostanjávri nro 32 (223.4 m), Àitejávri (Njuohkarjávri) nro 420 (272.4 m), Njuohkarjávri nro 423 (251.7 m), Viercajohgeašjávri nro 646 (206.1 m), Ávvačohkajávri nro 647 (173.7 m), Geinnodatjávri nro 662 (300.1 m), Geinnodatjávri nro 664 (305.9 m), Gaskkamuš Skáidejávri nro 677 (146.5 m), Bajimuš Skáidejávri nro 681 (152.3 m), Mivttejávri nro 683 (227.0 m), Luobbal (Skihpajávri) nro 700 (196.8 m), Vuolit Geatkejávri nro 733 (176.6 m), Ruossajávri nro 745 (214.9 m), Rávdojávri II (čárajávri) nro 747 (239.0 m), Rávdojávri III (čárajávri) nro 755 (245.3 m), Rávdoláttu (čárajávri) nro 759 (255.9 m)

VETSIKON ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Jeagelveaijávri nro 34 (251.6 m), Skoarrajávri nro 36 (284.0 m), Alla-Bárit jávri nro 398 (355.1 m), Báršejohgeaželáttu nro 399 (297.2 m), Báršejohgeaželáttu bajit nro 400 (297.8 m), Bávválluoppal nro 402 (218.0 m), Báritjávri nro 403 (268.4 m), Roavvebogejávri nro 437 (234.2 m), Luobbal (Roavvepogejávri) nro 439 (233.6 m)

Verkkokalastus on kielletty:

Vuokŋoljoki lompoloineen Vuokŋoljärviin saakka, Njuohkarjoen ja Àitejoen vesistö lompoloineen Vuokŋoljärviin saakka.

KIRKONKYLÄN ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Orošoailáttu (Orošoaivi) nro 41 (346.6 m), Láttu (Birkejohsuohpáš) nro 42 (372.0 m), Loktajávri nro 44 (357.0 m), Birkejávri nro 47 (365.1 m), Láttu (Birkeoaivi) nro 49 (386.2 m), Rohtoluoppal nro 50 (347.6 m), Rohtojávri nro 51 (362.0 m), Badjeseavttet laddu (itä) nro 123 (194.7 m), Badjeseavttet laddot 2 kpl (länsi) nro 124 (219.0 m), Láskujávri nro 125 (263.0 m), Oađašanluoppal nro 126 (290.6 m), Oađašanjávri nro 127 (295.5m), Latvalampi (Badjeseavttet pohj.) nro 128 (249.5 m), Námmájávrrit alimmainen nro 130 (169.5 m), Báddeláttu nro 131 (187.3 m), Námmájávri keskimmäinen nro 132 (189.5 m), Námmájávri ylimmäinen nro 133 (190.8 m), Vuolimuš Cieskuljávri nro 147 (270., m), Gearddosjávri (Fávleguoika) nro 213 (95.2 m), Vađaid Rávdojávri nro 224 (299.4 m), Rávdoláttu (Vuogojàvri) nro 247 (253.7 m), Stuorra Rávdojávri (Petsikko)nro 384 (250.6 m), Gaskkamuš Cieskuljávrin pohjoispuolinen lampi (284.0 m)

Verkkokalastus on kielletty:

Vetsijärveen laskevassa Fállejohkassa lompolot mukaan lukien Fállejávriin saakka, Buolžžatjohkan vesistössä sekä Vetsijoessa lompolot mukaan lukien Vetsijärven ja Ylimmäisen Riekkojärven välillä ajalla 1.9–31.10.

OUTAKOSKEN ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Várddoaijávri nro 52 (409.4 m), Bajit Sieiddejávri nro 60 (295.5 m), Vuolit Sieiddejávri nro 61 (287.2 m), Áhkojávri nro 62 (350.1 m), Basijávri nro 70 (270.9 m), Allamarasjávri nro 73 (293.1 m), Hànnojàrvi (Suttesjàvri) nro 76 (287.4 m), Gáregasjávri nro 78 (219.6m), Cuahkatanlàttu II nro 84 (273.7 m), Gihcášlàttu/Gáregasgeáželàttu I nro 85 (278.9 m), Gihcášlàttu/Gáregasgeáželàttu IInro 86 (291.1 m), Gáregasgeážejávri nro 87 (309.4 m), Vuorgočearjávri nro 90 (316.8 m), Čuonjájávri (Pesemäjärvi) nro 95 (311.7 m), Bistujávri nro 999 (142.7 m), Gaskabeaijávri (249.0 m), Solccarbogejávri (307.3)

Verkkokalastus on kielletty:

Kaikenlainen verkkokalastus on kielletty Luomusjärven lompoloissa.

TAIMENEN ALAMITTA

Karttaliitteeseen merkityt vesistöt järvilaajentumineen ovat taimenen lisääntymisalueita, joissa taimenten alamitta on 50 cm. Alamittarajoitus on voimassa myös merkittyihin vesiin laskevissa sivujoissa ja puroissa 2 km:n matkalla jokisuusta ylävirtaan.

Sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, pyydetty taimen saa olla enintään 45 senttimetriä.

Kaikkien taimenten alamitta on 50 cm punaisella merkityillä poikastuotantoalueilla

ja 2 km:n matkalla kaikissa niihin laskevissa sivujoissa. Sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, pyydetty taimen saa olla enintään 45 senttimetriä.

Taimenen poikastuotantoalueet järvilaajentumat mukaan lukien:

Utsjoki, Kevojoki, Čársejohkan alaosa, Vetsijoki, Vuokŋoljohka, Áitejohka, Váišjohka, Kuoppilasjoki, Nilijoki, Tsulloveijoki, Akujoki, Karigasjoki, Kuoldnajoki, Palkasjoki