Hallituksen jäsenet

 
 

Mika Aikio                            Puheenjohtaja                        Puh. 0400 558391          mika@tenonkalatalousalue.fi 

Riitta Orti-Berg                   Varapuheenjohtaja                 Puh. 050 3431319

Jarmo Huhtamella              Jäsen                                       Puh. 0400 223013

Pekka Pyrhönen                 Jäsen                                        Puh. 0400 598270

Sauli Sarre                           Jäsen                                        Puh. 040 7309541

Pentti Morottaja                  Jäsen                                        Puh. 0400 187297

Ilmari Tapiola                       Jäsen                                        Puh. 040 8334813

Niilo I. Aikio                          Toiminnanjohtaja                     Puh. 0444 918086        teno@tenonkalatalousalue.fi