Hallituksen jäsenet

 
 

Mika Aikio                            Puheenjohtaja                        Puh. 0400 558391          mika@tenonkalatalousalue.fi 

Jarmo huhtamella               Varapuheenjohtaja                 Puh. 0400 223013

Riitta Orti-Berg                    Jäsen                                       Puh. 050 3431319

Pekka Pyrhönen                 Jäsen                                        Puh. 0400 598270

Sauli Sarre                           Jäsen                                        Puh. 040 7309541

Jari Huhtamella                  Jäsen                                        Puh. 040 7025302

Ilmari Tapiola                       Jäsen                                        Puh. 040 8334813

Niilo I. Aikio                          Toiminnanjohtaja                     Puh. 0444 918086        teno@tenonkalatalousalue.fi