Hoitokunta

Varsinainen jäsen                                                                   Varajäsen

Hans Tapio Pieski         Puheenjohtaja                               Urho Pieski

Mika Aikio                     Varapuheenjohtaja                        Niilo Kalevi Länsman

Nilla Tapiola                                                                          Eric Valle

Harri Högman                                                                       Eeva Nuorgam

Niilo Heikki Aikio                                                                   Sami Aikio

Riitta Orti-Berg                                                                      Maritta Lukkari