Hoitokunta

Varsinainen jäsen                                                                   Varajäsen

Mika Aikio                     Puheenjohtaja                                Niilo Kalevi Länsman

Hans Tapio Pieski         Varapuheenjohtaja                        Urho Pieski 

Sami Aikio                                                                              Esko A. Aikio

Harri Högman                                                                        Eeva Nuorgam

Niilo Heikki Aikio                                                                   Riitta Orti-Berg

Maria Sofia Aikio           Sihteeri                                            Nilla Tapiola