Nuorgamin osakaskunta

890-402-876-3    Nuorgamin yhteisen vesialueen osakaskunta

Puheenjohtaja      Raimo Hekkanen