Kokouskutsut


ASIALISTA

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

2.1. Puheenjohtaja, 2.2. varapuheenjohtaja, 2.3. sihteeri, 2.4. 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokousilmoitus, 3.1. valtakirjat, 3.1. osanottaja- ja ääniluettelo, sekä 3.3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

5 § TOIMINTAKERTOMUS v. 2022

6 § ESITETÄÄN TILlNPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2022

7 § PÄÄTETÄÄN 2022 TILlNPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTAMISESTÄ HOITOKUNNALLE JA MUILLE VASTUULLISILLE TOIMIHENKILÖILLE

8 § OSAKKAIDEN ALOITTEET

9 § OSAKASKUNNAN PYYDYSYKSIKKÖJEN KOKONAISMÄÄRÄ, NIIDEN JAKAUTUMINEN JA ERILAISTEN PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT

10 § KALASTUSLUPIEN HINNAT OSAKKAILTA JA MUILTA

11 § RAUHOITUSESITYKSET

12 § METSÄSTYS minkin tapporaha

13 § HOITOKUNNAN JÄSENTEN, TOIMINNANTARKASTAJAIN SEKÄ MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN

14 § HOITOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

15 § VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE HENKILÖKOHTAISET VARAMIEHET TARKASTAMAAN V. 2023 TILEJÄ JA HALLINTOA

16 § VALITAAN EDUSTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ KALATALOUSALUEEN KOKOUKSIIN v. 2024

17 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO V. 2023

18 § JÄSENHAKEMUS LAPIN KALATALOUSKESKUS

19 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Osakaskunnan varsinaisen kokouksen 2020 kokouskutsu