TENON LUPAHINNAT 2023

Tenojoella vakituisesti asuva, jolla on kalastusoikeus. 40   euroa/kalastuskausi, kuitenkin maksuton alle 18- vuotiaille.

• Tenojoella vakituisesti asuva henkilö 150 euroa/     kalastuskausi, kuitenkin maksuton alle 18- vuotiaille.

• Erityisenkalastuslupa kiintiön rantakalastuslupa 5 euroa/         vuorokausi.

• Rantakalastuslupa 20 euroa/vuorokausi, kuitenkin alle 18-     vuotiaan rantakalastusluvasta peritään 10 euroa/vuorokausi. Rantakalastuslupiin voidaan liittää maksutta yksi tai useampia lapsilupia, joka oikeuttaa muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvan alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan

• Kaikkiin kalastuslupaluokkiin voidaan liittää yksi tai useampia lapsilupia. Lapsilupa ei kuulu 5 §:n ensimmäisen ja toisen momentin lupakiintiöihin.

Suomen osuus rantakalastusluvista on 6000 kalastus-vuorokautta, joista erityisen kalastuslupakiintiön osuus on 1833 rantakalastuslupaa.


    TENON LUPATULOSTUSPISTEET 2023

Nuorgamin Lomakeskus          Nuorgam                                       +358 400 294 669                      info@visitnuorgam.fi 

• Vetsikon leirintämökit               Vetsikko                                        +358 400 617 016               info@vetsikonleirintamokit.net          +358 407 569 346 (Minna)                                 

• Tenon Lohituvat                          Niemelä                                       +358 405 879 097 (Maritta)      maritta@tenonlohituvat.fi 

Camping Lapinkylä                    Utsjoki                                 +358 405 591 542                          nilla.tapiola@luukku.com 

Tenon tunturituvat                     Tanssijoki                              +358 405289167                               tenon.tunturituvat@nic.fi 

• Kylätalo Saivu                             Karigasniemi                       +358 407 286 822                           saivu.kylatalo@gmail.com  Myös paikallislupien tulostus!                                                             Päivitetty 11.7.2023

INFO

ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN KALASTUSSÄÄNTÖJÄ TENOJOESSA 2023 (Tätä ohjetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai täydentää myös kesken kalastuskauden)

Tenojoen rajajokiosuudella on voimassa vuonna 2017 Suomen ja Norjan välillä tehty sopimus Tenon kalastuksesta ja sopimukseen liittyvä kalastussääntö. Kalastussääntö koskee kalastusta Tenojoen vesistön pääuomassa rajajokialueella.

Yleisiä sääntöjä

Kalastettaessa rajajokiosuudella sovelletaan kalastonhoitomaksuvelvollisuuteen sen osapuolen lainsäädäntöä, jonka lupakaupasta kalastuslupa on ostettu. Eli Suomesta ostetulle luvalle tarvitaan suomalainen kalastonhoitomaksu (18–64 vuotiaat). Norjasta ostetulle rantaluvalle Norjan valtion kalastonhoitomaksu (alle 18-v. eivät tarvitse).

Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan poikkeukset

Kalastus veneestä ja veneellä on kielletty.

Kalastus ei ole sallittua klo 23-08.

Vuonna 2023 lohen tai merinieriän vapakalastus ei ole sallittua.

Vapakalastus on sallittu rantakalastusluvan omaaville henkilöille kesäkuun 15 päivästä heinäkuun 31 päivään.

Lisäksi vapakalastus on sallittu elokuun 1 päivästä elokuun 20 päivään meritaimenen kalastukseen erikseen rajatuilla alueilla (liite 1), (mm. myös harria saa kalastaa). Elokuussa kalastus ei ole sallittua klo 19-08.

Rannalta kalastus

Rantakalastuslupa muiden lajien kuin lohen ja merinieriän kalastukseen oikeuttaa käyttämään yhtä vapaa. Lupa on voimassa erikseen nimetyllä kalastusvyöhykkeellä siinä valtiossa, josta lupa on ostettu. Lupa on voimassa kalastusvuorokauden, joka alkaa kello 08 (07) ja päättyy kello 23 (22) Suomen aikaa.

Viikoittainen rauhoitusaika on voimassa koko kalastuskauden sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 19 Suomen aikaa.

Rantakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan perholla ilman kohoa tai heittopainoa. Alle 16-vuotiaalle lunastettu rantakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan perholla ja koholla.

Vapakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla korkeintaan luokan #6 perhokalastusvälineitä käyttäen. Perukkeen maksimipaksuus on 0,25 mm ja koukun maksimikoko 8. Putkiperhojen käyttö ei ole sallittu, eikä perhoihin (tai perukkeeseen) saa laittaa painotusta. Perhosiiman on oltava kelluva ja käytössä saa olla yksi 1- haarainen koukku. Ainoastaan haavin käyttäminen on sallittu apuvälineenä pyydykseen tarttuneen kalan nostamiseksi rannalle.

Taimenen ja harjuksen alamitta on 30 senttiä. Kalan pituus mitataan yläleuan kärjestä pyrstön kärkeen. Alamittainen kala on viipymättä laskettava takaisin veteen riippumatta siitä, onko kala elävä tai kuollut.

Talvikko on edellisenä syksynä kutenut laiha ja huonokuntoinen lohi, joka on vaeltamassa takaisin mereen. Talvikko on rauhoitettu, ja se on viipymättä laskettava takaisin veteen.

Saaliiksi saadut vieraslajit – esimerkiksi kyttyrälohi ja kirjolohi – on välittömästi tapettava.

Kalastus ei ole sallittu seuraavilla alueilla

1) Alaköngäs – Bildam

2) Borsejohka – Levajoensuu

Kalastus on kielletty sekä Suomen, että Norjan rannalta.

Sivujokisuiden rauhoitusalueet

Vapakalastus on kielletty rannalta jokisuilla seuraavissa joissa:

Pulmankijoki (NOR), Laksjoki (NOR), Vetsijoki (FIN), Utsjoki (FIN), Kuoppilasjoki (FIN), Baisjoki (NOR), Valjoki (NOR), lähimmistä sivujoen rannoista 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan ulottuvalla alueella syväväylään asti.

Kalastus on muilla sivujokisuilla kielletty seuraavilla alueilla:

Nilijoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista syväväylään asti.

Akujoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki syväväylään asti.

Kárášjohka (NOR) (Inarijoen ja Kárášjohkan yhtymäkohta): molemmissa joissa alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan Tenojokea jokiuoman poikki.

Karigasjoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Iškorasjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 50 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Goššjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Anárjohka (NOR) (Anárjohkan/Inarijoen ja Skiehččanjohka/Kietsimäjoen yhtymäkohta); alue, joka ulottuu 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki.

Muita rajoituksia rantakalastukseen

1. Kalastus on kielletty alle 10 metrin päässä seisovasta verkosta.

2. Sillalta kalastaminen on kielletty.

Kalastusluvan voi ostaa Suomen tai Norjan lupakaupoista osoitteista www.tenonkalaluvat.fi ja https://tana.lakseelv.no/welcome.php. Lupakaupan sivuilla on myös tarkemmat ohjeet kalastusluvan ostamiseksi.

Lupakaupasta ostettu lupa tulostetaan paikan päällä Tenojokivarren lupapisteissä, luvan ostamisen yhteydessä saadun koodin perusteella. Norjan lupakaupasta ostettuja lupia voidaan tulostaa osassa Suomen puolen lupapisteistä. Kalakavereille ostetut luvat tulostetaan myös lupapisteissä.

Kalastuslupa on henkilökohtainen eikä sitä voi myydä eteenpäin tai siirtää toiselle kalastajalle. Suomen lupakaupasta ostetusta luvasta peritään tulostuksen yhteydessä palkkio lupavuorokautta kohden. Tarkka kalastuspäivä valitaan vasta lupaa tulostettaessa luvanmyyntipisteellä valitulta lupajaksolta. Ota lupia varatessasi huomioon, että v. 2023 lupajaksot alkavat esim. 19.6- 25.6- jne.

Alle 16-v. kalastuslupa

Rantakalastuslupaan on mahdollista liittää yksi tai useampia lapsilupia. Lapsilupa oikeuttaa siinä nimetyn alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupaa ei lasketa lupakiintiöihin. Lapsilupa merkitään ostovaiheessa ruksilla lupaan ja henkilötiedot täydennetään myöhemmin. rantakalastusluvan haltija, jonka lupaan on liitetty yksi tai useampia lapsilupia, on velvollinen raportoimaan lasten saaliin.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteissä tarkistetaan, että kalastusvälineiden puhtaus täyttää Tenojoen vesistön desinfiointivaatimukset. Välineiden puhtaus on erittäin tärkeää, jotta lohikannalle kohtalokkaan Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen Tenon vesistöön pystytään jatkossakin torjumaan.

Rantakalastuslupien hinnat v. 2023

• Erityisenkalastuslupa kiintiön rantakalastuslupa 5 euroa/vuorokausi.

• Rantakalastuslupa 20 euroa/vuorokausi, kuitenkin alle 18-vuotiaan rantakalastusluvasta peritään 10 euroa/vuorokausi.

• Kaikkiin kalastuslupaluokkiin voidaan liittää yksi tai useampia lapsilupia. Lapsilupa ei kuulu 5 §:n ensimmäisen ja toisen momentin lupakiintiöihin.

Suomen osuus rantakalastusluvista on 6000 kalastusvuorokautta, joista erityisen kalastuslupakiintiön osuus on 1833 rantakalastuslupaa.

Kalastusluvan perumisessa noudatetaan seuraavia sääntöjä.

Luvan ostamisen jälkeen ensimmäiset kaksi viikkoa luvan voi peruuttaa aina maksutta. Lupahinta palautuu automaattisesti sille tilille, mistä se on maksettu. Jos maksunvälityksen palveluntarjoaja ei kuitenkaan tunnista tiliä, josta maksu on maksettu, niin luvan ostajalle lähetetään Paytrailin toimesta sähköposti, jossa pyydetään kahden viikon kuluessa vahvistamaan tilinumero, jolle maksu palautetaan. Mikäli tätä vahvistusta ei tehdä, jää maksunpalautus vahvistamatta. Tenon kalatalousalue ei vastaa palauttamatta jääneiden lupien maksunpalautuksista enää kalastuskauden päättyessä. Luvanostaja vastaa itse yhteystietojensa oikeellisuudesta luvanmyyntijärjestelmään kirjautuessaan.

Kalastajalla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa. Saalisilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, että saalista ei ole saatu. Saaliin ilmoittamatta jättäminen johtaa siihen, ettei kalastuslupia saa ostettua verkkokaupasta.