TENON KALATALOUSALUE
Tenolla testataan uutta kyttyrälohipyydystä.  Tänä kesänä Tenojoella varaudutaan ensi vuonna tapahtuvaan kyttyrälohen invaasioon testaamalla uutta kyttyrälohipyydystä uudessa paikassa.           


Tenon paikkakuntalaisten ja kiinteistönomistajien kalastuslupien myynti Karigasniemellä

Luvat myydään Kylätalo Sáivussa, osoitteessa Ylätenontie 33 A, 99950 Karigasniemi

• Luvat myydään 24.6.–31.7.2024 välisenä aikana ma-pe klo 10:30–17:00

• Luvat myydään 1.8.20.8.2024 välisenä aikana vain Utsjoella

Tenon paikkakuntalaisten kiinteistönomistajien kalastuslupien myynti Utsjoella

Luvat myydään osoitteessa Luossa 1, 99980 Utsjoki (kunnantalo)

• AUKIOLOAJAT: 23.5.–31.7.2024 ma-pe klo 10–12 ja 13–17

• AUKIOLOAJAT: 1.8.–9.8.2024 ma–pe klo 10–12 ja 13–15

• AUKIOLOAJAT: 12.8.–20.8.2024 Aika puhelimella. Puh. +358 440 266 334 tai +358 444 918 086    

Maksu vain kortilla!

Tenon kalatalousalueen Utsjoen toimipiste

Mahdollisista poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan toimipisteen etuovella tai/ja kalatalousalueen kotisivuilla, etusivulla.


Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä, pyydyskalastaa tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, he ovat vapautettu kalastonhoitomaksusta.


Osakaskuntien kokouskutsut löytyvät OSAKASKUNNAT/ Kokouskutsut kohdasta  Osolašgottiid čoahkkinbovdehusat gávdnojit OSOLAŠGOTTIT /čoahkkinbovdehusat buohta


 Kalastonhoitomaksu                                                             LINKKI:  https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html 


Tenon kalastusluvat     LINKKI: https://www.tenonkalaluvat.fi/     
INFO-VUODEN 2023 KYTTYRÄLOHI- HANKKEISTA

LINKKI  Norjan ympäristöviraston twitter-tilille: https://twitter.com/miljodir/status/1671509162805559307 

LINKKI  Norjan ympäristöviraston kotisivut; Eri jokien päivitetyt tiedot kesän aikana toteutuneista kyttyrälohien poistotoimenpiteistä   https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/datavisualisering/pukkellaks-uttak/

16.8.2023  Seidaholmenin esteen purkaminen on aloitettu 15.8. Viime päivinä saaliit ovat laskeneet jyrkästi, ja padon alapuolella on havaittu hyvin vähän kaloja.

7.8.2023  Seidaholmenin pyydyksestä on nyt saatu noin 7500 kyttyrälohta. Suomen puolen kyttyrälohi-hankkeiden kalastajat ovat saaneet suunnilleen saman verran kyttyrälohia. Poikkipadon ritilöitä ja pyyntihäkkejä joudutaan nyt puhdistamaan veden virtauksen lisääntymisestä johtuen. Màskejoesta on tähän asti saatu noin 2500 kyttyrälohta.

4.8.2023  Viimeisen vuorokauden aikana kyttyrälohia on noussut selkeästi enemmän. Kahden päivän aikana pyydykseen on mennyt noin 900 kyttyrälohta. Suurin osa kaloista on ollut joessa jo jonkin aikaa, mutta joessa on myös vasta jokeen nousseita kaloja. Padon alapuolella on enää hyvin vähän kaloja lajista riippumatta. Veden noususta johtuva näkyvyyden heikkeneminen tekee kalojen laskemisen snorklaamalla hieman vaikeampaa. Este pidetään auki päivällä ja illalla. Länsiuoman johdeaita toimii edelleen huonosti.  

1.8.2023  Näinä päivinä on saatu 739 kirjolohta. Jotkut kyttyrälohet ovat alkaneet kutemaan, mutta on vielä joitakin juuri merestä nousseita. Kolmen viime päivän aikana on avattu kaksi rysäosaa päivän aikana. Nämä aukot sijaitsevat itäisen uoman syväväylässä. NINA on tänään asentanut kameran, jonka avulla voidaan seurata nousua suorana lähetyksenä. Kaloja on nähty hyvin vähän padon alapuolella, snorkklaus vahvistaa tämän. Màskejoelta on alettu saamaan päivässä satoja kyttyrälohia.

28.7.2023  NINA:n ja LUKE:n miehet ovat eilen sukeltaen laskeneet kaloja padon alapuolelta. Näkyvyys on huomattavasti heikentynyt (minkä vuoksi laskentaan osallistui 5-6 sukeltajaa). 10 Tenon lohta ja 10-12 kyttyrälohta havaittiin ensimmäisten 100 metrin matkalla esteestä alavirtaan. Drone- kuvaajan mukaan kuvausolosuhteet ovat nyt paljon vaikeammat, kuin ennen veden pinnan nousua. Kun vettä on enemmän ja pohjalla on enemmän kasvillisuutta, niin se vaikeuttaa kalojen havainnointia. Suomen puolen kyttyrälohi-hankkeiden kalastajat ovat saanet pyydettyä noin 4000 kyttyrälohta. Kyttyrälohista suurin osa on saatu kulkuttamalla, eli ajoverkkopyynnillä.

26.7.2023  Perjantai illasta (21.7) lauantai aamuun (22.7) asti patoa on pidetty auki. NINA analysoi lauantaina videomateriaalia tältä ajalta, mutta vain 8 kalaa havaittiin: 1 taimen, 2 kyttyrälohta, 4 merilohta ja 1 tunnistamaton (todennäköisesti merilohi). Veden virtaus on vähentynyt huomattavasti maanantaista (24.7) asti, ja se on nyt 126 m3 sekunnissa Polmakissa. Ajanjakso, jolloin vettä on ollut huomattavasti enemmän ja lämpötila on ollut alhaisempi, ei ole johtanut siihen, että kaloja olisi noussut enemmän jokeen. Màskejoelta on alettu saaman vähän paremmin kyttyrälohta.

                               26.7.2023  Ei tarvitse ihmetellä jos lohet pääsevät poikkipadon läpi nousemaan ylävirtaan, varsinkin                                                                                     kyttyrälohet. Tenon lohelle pato on este, koska ne ovat arempia tulemaan padon lähelle.

21.7.2023  Sulun alapuolella on viime päivinä ollut hyvin vähän kaloja. Veden pinta on sateiden jälkeen noussut, mutta vastoin odotusten tämä ei kuitenkaan ole johtanut kalojen nousun lisääntymiseen. NINA on ilmoittanut, että merilohien määrä on vähäinen, sekä läntisen uoman ohjausaidan alapuolella että itäisen uoman rysä- ja sulkuaidan alapuolella. Tämän aamun sukelluksen aikana NINA havaitsi 49 merilohta saarta lähinnä olevassa syvänteessä ja 9 merilohta keskimmäisessä syvänteessä. Näissä kahdessa on vain muutama kyttyrälohi. Tämän perusteella on päätetty avata 2 ritiläelementtiä (noin 2,2 metriä) tästä iltapäivästä huomisaamuun asti. Ennen avaamista NINA siirtää kaikuluotaimen ja kameran seuratakseen miten kalat reagoivat avaamiseen. Norjan ympäristöviraston kyttyrälohisovelluksen mukaan Tenon kalanpyydyksellä on nyt saatu 4 000 kyttyrälohta. NINA on eilen asentanut neljä videokameraa ohjausaidan syvimmälle alueelle. Näin toivotaan saavan yleiskuva siitä, miten ohjausaita toimii. Suomen puolen kyttyrälohi- hankkeiden kalastajat ovat saanet pyydettyä noin 1500- 2000 kyttyrälohta. Kyttyrälohista suurin osa on saatu kulkuttamalla, eli ajoverkkopyynnillä.

18.7.2023  Yöllä on saatu noin 100 kyttyrälohta ja aamulla 187 kyttyrälohtalohta. Länsiuoman sulkua on paranneltu kahtena viimeisenä päivänä, jotta pylväiden välit olisivat pienemmät ja kyttyrälohet eivät pääsisi siitä enää läpi. TF, eli Deanučázádaga guolástanhálddahus on laajentanut kalastuskieltoaluetta ulottumaan sulusta Mohkkeveaijohkansuulle asti. Kalastuskieltoalue on vajaa 3 kilometriä pitkä. 

17.7.2023  Loukkupyydys on aukaistu perjantaina 14.7 vähäksi aikaa, jotta Tenon lohet pääsivät jatkamaan kutuvaellustaan. Tänään on loukkuun mennyt 348 kyttyrälohta ja 2 pientä Tenon lohta on vapautettu. Tronella on laskettu sulun alapuolella olevien kalojen määrä, Atlantinlohia on 30-40 kappaletta läntisessä syväväylässä, padosta noin 3 kilometriä alavirtaan ja 20-30 lohta itäisessä syvänteessä padon alapuolelle. Vaikka veden virtaama on edelleen laskenut, kalojen määrä on hieman kasvanut eiliseen verrattuna. Kuten aiemminkin, suurin osa kaloista on noussut ylös yöllä. Pyydys on tarkoitus aukaista uudelleen kunhan riittävä määrä Atlantin lohia kerääntyy pyydyksen alapuolelle. Veden lämpötilasta johtuen kalat eivät voi jäädä paikalleen liian kauaksi aikaa. Tilannetta seurataan lämpötilan ja veden happipitoisuuden mittauksilla, sekä myös sukeltajat tarkkailevat kalojen määrää sulun alapuolella. Monet ovat edelleen huolissaan siitä, että Seidaholmenin kyttyrälohipato estää tenon lohien nousemista kutupaikoille.

14.7.2023  Loukkupyydys on aukaistu 12.7 vähäksi aikaa, jotta Tenon lohet pääsivät jatkamaan kutuvaellustaan. Pyydys on tarkoitus aukaista uudelleen kuluvana iltana (14.7). Tähän mennessä kyttyrälohia on mennyt pyydykseen noin 2500 kappaletta. Edellisenä iltana paikanpäällä pidettiin mielenilmaus padon purkamisen puolesta. Kyttyrälohen pyyntihankkeiden kalastajat ovat saaneet kyttyrälohia saaliksi kohtalaisesti, ehkä keskimäärin kalastajaporukkaa kohden yli sata kappaletta tähän mennessä.

11.7.2023  Loukkupyydys on ollut suljettuna perjantai- illasta (7.7) lähtien. Loukun alapuolelle kertyneet Atlantin lohet on tarkoitus päästää illan aikana jatkamaan kutuvaellustaan. Tiistai aamusta iltapäivään mennessä loukkuun oli kertynyt noin 300 kyttyrälohta, joita alettiin nostamaan haavilla veneeseen. Veneessä kaloista laskettiin veret, laskettiin kalojen lukumäärä ja vietiin rantaan traktorin kuljetettavaksi. Padon alle kertyy edelleen vähänlaisesti kaloja. Pyydyksen korjaustoimenpiteiden jälkeen loukkuun saadaan nyt paremmin menemään kyttyrälohia, mutta Tenon lohia loukkuun ei ole tähän mennessä mennyt, kuin alle 10 lohta. Tähän mennessä pyydykseen on saatu menemään yhteensä noin 900 kyttyrälohta. Paikalliset alkavat olemaan enenevässä määrin huolissaan Tenon lohen kutuvaelluksen estymisestä. Suurin huoli on padon kiinnipitäminen niin, että lohet eivät pääse moneen vuorokauteen luontaisesti nousemaan ylävirtaan. Pelko on, että lohet kääntyvät takaisin mereen ja eivät enää palaa samana kesänä takaisin kutemaan.

Kyttyrälohien pyyntihankkeiden kalastajat, sekä LUKE:n kalastajat myös kalastavat eri pyyntimenetelmillä kyttyrälohta, saalit ovat tähän mennessä olleet kohtalaisen lupaavia. Olosuhteista johtuen ja osin sopivien pyydysten puutteesta johtuen kalastus on ollut haastellista. Tenojoen nousulohiseurannasta voi päätellä, että kyttyrälohia on päässyt nousemaan sulun läpi tähän mennessä  jopa yli 20 000.

Kuvat 11.7.2023  Kalankäsittelylauttaan ei ole vielä saatu kytkettyä sähköä, joten työntekijät joutuvat nostamaan haavilla kyttyrälohet                                      veneeseen jossa kaloista lasketaan veret ja sen jälkeen kuljetetaan rantaan.

7.7.2023  Seidaholmenin loukkupyydys on ollut suljettuna tiistai-illasta lähtien (ti 4.4) Atlantin lohia, kuten myös kyttyrälohia nousee vähänlaisesti padon alle, ainakin osasyy on siinä, että Tenon vesi on hyvin alhaalla. Sulku aukaistaan, kun Tenon lohia kerääntyy merkittävä määrä padon taakse. Sukeltajat tarkkailevat lohimääriä padon alla, mutta myös kameroilla ja kaikuluotaimilla seurataan tilannetta. Loukkuun on nyt saatu menemään 120-130 kyttyrälohta ja useita Tenon lohia. Màskejokeen on noussut vähän yli sata Tenon lohta ja hyvin vähän kyttyrälohia.

Kuvat 7.7.2023. Pyydyksen nielu on muovista ja se on tehty neliskanttiseksi. Nielun sisälle on ladottu kiviä. Lokeroita on kuusi kappaletta. Ensimmäiseen lokeroon pääsee kaikenkokoiset kalat seuraaviin lokeroihin pääsee vähän pienemmät kalat, sitä seuraaviin taas pienemmät, kunnes viimeiseen pääsevät vain kyttyrälohet ja kaikista pienimmät Tenon lohet. Lokeroiden välissä on erikokoisia ritilöitä joilla ohjataan pienimmät kalat viimeiseen lokeroon. Jokaisessa lokerossa on luukku josta Tenon lohet voi päästää pois pyydyksestä ilman, että niihin tarvitsee koskea, lukuun ottamatta viimeistä lokeroa, jos siihen on mennyt pienempiä Atlantin lohia. Toiseksi viimeisessä kuvassa on 4-5 kg. Tenon lohi ja viimeisessä kuvassa se lasketaan jatkamaan kutuvaellustaan. Loukussa olevat kalat olivat hyvin rauhallisia. Todennäköisesti kalankäsittelylautta saadaan liitettyä lokerikkoihin vuorokauden sisällä.

4.7.2023  Seidaholmenin loukkupyydys on ollut aukaistuna syväväylän kohdalta edellisen päivän illasta asti (ma 3.7). Sulku pidetään auki kunnes kyttyrälohia kertyy padon muun osan alle riittävästi, jolloin syväväylä suljetaan. Atlantin lohien kertyessä suljetun pyydyksen alapuolelle enemmän, kuin n. 50 kappaletta, niin syväväylä aukaistaan ja kalojen annetaan jatkaa kutuvaellustaan. Tiistai iltana 4.7, eli tänään, Suomen- ja Norjan valtion edustajat pitävät kokouksen, liittyen loukkupyydyksen jatkotoimenpiteisiin.

Kuvat 4.7.2023. Loukun nielussa olevaa putkea siirretään ylävirran suuntaan. Putki oli asetettu siten, että se ulottui poikkipatolinjan ohi                                   alavirran suuntaan muodostaen ulokkeen siten, että kalat eivät osannet mennä pyydykseen. 

3.7.2023  LUKE:n kyttyrälohi- hankkeen kalastajat ovat kokeilleet joissakin paikoissa kulkuttamalla kalastaa kyttyrälohta. Tuloksista ei tällä hetkellä ole tietoa.

30.6.2023  Seidaholmenin (Sieiddàsuolu) loukkupyydys ei toimi toivotulla tavalla. Paikalla olleiden työntekijöiden mukaan loukkuun ei ole saatu menemään yhtään kyttyrälohta eikä Tenon lohta 3.7 klo 16.00 mennessä. Loukku on ollut pyynnissä noin kaksi vuorokautta. Sukeltajien mukaan padon alapuolella on hyvin vähän kyttyrälohia, mutta Tenon lohia on sadoittain. Nyt mietitään aukaistaanko pato ja lasketaan padon alla olevat lohet nousemaan ylävirtaan ja korjataan häkin nielu toimivammaksi, vai mitä tehdään?  

Kuvat 30.6.2023. Loukku on pyynnissä. Kalojen teuraslinja on vielä asentamatta.

26.7.2023  Seidaholmenin pyydys ei ole vielä käytössä. Tavoitteena on saada pyydys toimintaan kuluvan viikon aikana. Maskejoelta on saatu 2 kyttyrälohta ja Atlantin lohia on mennyt pyydyksen kautta ylävirtaan, eli loukku toimii!

Kuvat 26.6.2023.  Neljä viimeistä kuvaa on Màskejoelta

20.6.2023  Seidaholmenissa on aloitettu poikkisulun pystytys juhannusviikon alussa. Saaren pohjoispuolen väylä on jo saatu suljettua. Myös Màskejoen pyydyksen pystytys on meneillään. Tavoitteena on saada molemmat sulut toimintaan juhannuksen aikoihin. 

Kuvat 20.6.2023. Kaksi viimeistä kuvaa on Màskejoelta