TENON

KALATALOUSALUE


                      KOKOUSKUTSU

Tenon kalatalousalueen yleiskokous pidetään torstaina 15.4.2021 klo. 16.00 Utsjoen seurakuntatalolla, osoitteessa Tenontie 1, 99980 Utsjoki. Kokouksessa käsitellään kalastuslain (379/2015) 26§:ä ja  kalatalousalueen säännön 6§:ä mainitut asiat, sekä Tenon säännön uusimista koskevan valtuuskunnan jäsenen kalatalousalueelle lähettämän laskun käsittely. Asianomaisella edustajalla tulee olla pöytäkirjan ote tai muu selvitys, joka osoittaa, että hänet on valittu edustajaksi kalatalousalueen yleiskokoukseen. Osallistumisoikeus ja äänioikeus kokouksessa on mainittu kalastuslain 25§:ä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Utsjoen kunnanviraston asiakaspalvelussa 30.4.-13.5.2021 välisenä aikana.

30.3.2021 Kalatalousalueen hallitus

                ČOAHKKINBOVDEHUS

Deanu guolledoalloguovllu almmolaš čoahkkin dollojuvvo tuorastaga 15.4.2021 dmu. 16.00 Ohcejoga searvegottedalus, čujuhusas Tenontie 1, 99980 Utsjoki. Čoahkkimis gieđahallojuvvojit guolástanlága (379/2015) 26 §:s ja guolledoalloguovllu njuolggadusa 6§:s máinnašuvvon áššit, sihge guolledoalloguvluit boahtan rehgeka giedahallan. Áššáiosolaš ovddasteaddjis galgà leat beavdegirjji válddus dahje eará čilgehus, mii čájeha ahte son lea válljejuvvon ovddasteaddjin guolledoalloguovllu almmolaš čoahkkimii. Oassálastinvuoigatvuohta ja jietnavuoigatvuohta čoahkkimis lea máinnašuvvon guolástanlága 25 §:s. Čoahkkima dárkkistuvvon beavdegirji lea oaidnin láhkai Ohcejoga gielddavirgedoaimmahaga áššehasbálvalusas 30.4.-13.5.2021 aigodagas.

30.3.2021 Guolledoalloguovllu stivra

Aluehallintoviraston jatkettu päätös kaikkien yli 6 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien kielto päättyy 11.4.2021. On mahdollista, että kieltoa jatketaan uudestaan.Osakaskuntien kokouskutsut löytyvät OSAKASKUNNAT / kokouskutsut kohdasta