TENON KALATALOUSALUE


           KOKOUSKUTSU 

Tenon kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidetään keskiviikkona 13.10.2021 klo. 15.00 Hotell Utsjoessa, osoitteessa Luossatie 4, 99980 Utsjoki. Kokouksessa käsitellään ja päätetään Tenon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja siihen liittyvistä kalastussäännöstä sekä kalastuslain 54§:n mukaisesta viehekalastuskiellosta. Asianomaisella edustajalla tulee olla pöytäkirjan ote tai muu selvitys, joka osoittaa, että hänet on valittu edustajaksi kalatalousalueen yleiskokoukseen. Osallistumisoikeus ja äänioikeus kokouksessa on mainittu kalastuslain 25§:ä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Utsjoen kunnanviraston asiakaspalvelussa 2.11.-19.11.2021 välisenä aikana. 

28.9.2021 Tenon kalatalousalueen hallitus


                                  ČOAHKKINBOVDEHUS 

Deanu guolledoalloguovllu badjelmearálaš almmolaš čoahkkin dollojuvvo gaskavahkku 13.10.2021 dmu. 15.00 Hotell Utsjokis, čujuhusas Luossatie 4, 99980 Ohcejohka. Čoahkkimis gieđahallojuvvojit ja mearriduvvojit Deanu guolledoalloguovllu geavahan- ja dikšunplána birra ja dasa laktáseaddji guolástannjuolggadusaid sihke guolástanlága 54 paragráfa gullevaš vuoggaguolástangildosa birra. Áššáiosolaš ovddasteaddjis galgá leat beavdegirjji válddus dahje eará čilgehus, mii čujuha, ahte son lea válljejuvvon ovddasteaddjin guolledoalloguovllu almmolaš čoahkkimii. Oasálastinvuoigatvuohta ja jienastanvuoigatvuohta čoahkkimis lea máinnašuvvon guolástanlága 25 paragráfas. Čoahkkima dárkkistuvvon beavdegirji lea oaidnin láhkai Ohcejoga gielddavirgedoaimmahaga áššehasbálvalusas 2.11.- 19.11.2021 gaskasaš áiggi.

 28.9.2021 Deanu guolledoalloguovllu stivraOsakaskuntien kokouskutsut löytyvät OSAKASKUNNAT / kokouskutsut kohdasta