INFO

                 KALASTUSSÄÄNTÖJÄ 2021 

Ulkopaikkakuntalaisten kalastussääntöjä Tenojoessa

Tenojoen rajajokiosuudella on voimassa vuonna 2017 Suomen ja Norjan välillä tehty sopimus Tenon kalastuksesta ja sopimukseen liittyvä kalastussääntö, Tenon kalastussopimuksen artiklan 7 ja 6 poikkeukset, valtioneuvoston asetus lohen kalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Tämä tiedotus koskee kalastusta Tenojoen vesistön pääuomassa rajajokialueella.

Yleisiä sääntöjä

Kalastettaessa rajajokiosuudella sovelletaan kalastonhoitomaksuvelvollisuuteen sen osapuolen lainsäädäntöä, jonka lupakaupasta rantakalastuslupa on ostettu. Eli Suomesta ostetulle luvalle tarvitaan suomalainen kalastonhoitomaksu (18-64-vuotiaat). Norjasta ostetulle rantaluvalle Norjan valtion kalastonhoitomaksu (alle 18-v. eivät tarvitse).

Kalastusmatkailijoiden kalastus on sallittu kesäkuun 14. päivästä heinäkuun 31. päivän loppuun.

Kalastus veneellä ja veneestä on kielletty.

Rannalta kalastus, Rantakalastuslupa on voimassa kalastusvuorokauden, joka alkaa klo.19 (19-19) Suomen aikaa. Rantakalastuslupa on voimassa vain siinä valtiossa, mistä se on ostettu.

Viikoittainen rauhoitusaika on voimassa koko kalastuskauden sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 19 Suomen aikaa.

Kalastus on sallittu vain perholla ilman kohoa tai heittopainoa. Alle 16-vuotiaalle lunastettu rantakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan perholla ja koholla.

Vapakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla korkeintaan luokan #5 perhokalastusvälineitä käyttäen. Perukkeen maksimipaksuus on 0,20 mm ja koukun maksimikoko 10. Putkiperhojen käyttö ei ole sallittu, eikä perhoihin (tai perukkeeseen) saa laittaa painotusta. Perhosiiman on oltava kelluva ja käytössä saa olla yksi 1- haarainen koukku. Ainoastaan haavin käyttäminen on sallittu apuvälineenä pyydykseen tarttuneen kalan nostamiseksi rannalle.

Taimenen ja harjuksen alamitta on 30 senttiä. Kalan pituus mitataan yläleuan kärjestä pyrstön kärkeen. Alamittainen kala on viipymättä laskettava takaisin veteen riippumatta siitä, onko kala elävä vai kuollut.

Saaliiksi saadut vieraslajit - esimerkiksi kyttyrälohi ja kirjolohi - on välittömästi tapettava.

Sivujokisuiden rauhoitusalueet

Vapakalastus on kielletty rannalta jokisuilla seuraavissa joissa:

Pulmankijoki (NOR), Laksjoki (NOR), Vetsijoki (FIN), Utsjoki (FIN), Kuoppilasjoki (FIN), Levajoki (NOR), Baisjoki (NOR), Valjoki (NOR), lähimmistä sivujoen rannoista 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan ulottuvalla alueella syväväylään asti.

Kalastus on muilla sivujokisuilla kielletty seuraavilla alueilla:

Nilijoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista syväväylään asti.

Akujoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki syväväylään asti.

Kárášjohka (NOR) (Inarijoen ja Kárášjohkan yhtymäkohta): molemmissa joissa alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan Tenojokea jokiuoman poikki.

Karigasjoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Iškorasjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 50 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Goššjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Anárjohka (NOR) (Anárjohkan/Inarijoen ja Skiehččanjohka/Kietsimäjoen yhtymäkohta); alue, joka ulottuu 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki.

Muita rajoituksia ranta- ja venekalastukseen

1. Kalastus on kielletty alle 10 metrin päässä seisovasta verkosta.

2. Sillalta kalastaminen on kielletty.

Kalastajalla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa. Saalisilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, että saalista ei ole saatu. Saaliin ilmoittamatta jättäminen johtaa siihen, ettei kalastuslupia saa ostettua verkkokaupasta.

Kalastusluvat

Kaikilla Teno-, Inarin- ja Kietsimäjoen kalastajilla ja kalastukseen osallistuvilla tulee olla kalastuslupa. Kalastusluvan voi ostaa Suomen tai Norjan lupakaupoista osoitteista www.tenonkalaluvat.fi ja https://tana.lakseelv.no/welcome.php . Lupakaupan sivuilla on myös tarkemmat ohjeet kalastusluvan ostamiseksi.

Lupakaupasta ostettu lupa tulostetaan paikan päällä Tenojokivarren lupapisteissä, luvan ostamisen yhteydessä saadun koodin perusteella. Norjan lupakaupasta ostettuja lupia voidaan tulostaa osassa Suomen puolen lupapisteistä. Kalakavereille ostetut luvat tulostetaan myös lupapisteissä. Kalastuslupa on henkilökohtainen eikä sitä voi myydä eteenpäin tai siirtää toiselle kalastajalle. Suomen lupakaupasta ostetusta luvasta peritään tulostuksen yhteydessä ? euron suuruinen palkkio lupavuorokautta kohden. Palkkion suuruus ilmoitetaan myöhemmin.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteissä tarkistetaan, että kalastusvälineiden puhtaus täyttää Tenojoen vesistön desinfiointivaatimukset. Välineiden puhtaus on erittäin tärkeää, jotta lohikannalle kohtalokkaan Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen Tenon vesistöön pystytään jatkossakin torjumaan. Desinfiointi asiat kuuluvat edelleen Lapin ELY-keskukselle.

Rantakalastuslupien hinnat v. 2021

• Tenojoella vakituisesti asuva, jolla on kalastusoikeus. 40 euroa/kalastuskausi.

• Tenojoella vakituisesti asuva henkilö 150 euroa/kalastuskausi, kuitenkin alle 18-vuotiaille 40 euroa/kalastuskausi.

• Erityisenkalastuslupa kiintiön rantakalastuslupa 5 euroa/vuorokausi.

• Rantakalastuslupa 20 euroa/vuorokausi, kuitenkin alle 18-vuotiaan rantakalastusluvasta peritään 10 euroa/vuorokausi.

• Erityisenkalastuslupa kiintiön rantakalastuslupaan ja rantakalastuslupaan on mahdollista liittää maksutta yksi tai useampia, alle 16-vuotiaan lapsilupia.

Suomen osuus rantakalastusluvista on 8000 kalastusvuorokautta, joista erityisen kalastuslupakiintiön osuus on 2414 rantakalastuslupaa.

Erityisperusteinen kalastuslupa ja sen varaaminen

Erityisperusteisen kalastusluvan varaamisen käytännöistä tiedotetaan myöhemmin.

Kalastusluvan peruminen

Kalastusluvan perumisessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

Luvan ostamisen jälkeen ensimmäiset kaksi viikkoa luvan voi peruuttaa aina maksutta.

Luvanostaja vastaa itse yhteystietojensa oikeellisuudesta luvanmyyntijärjestelmään kirjautuessaan. TENON LUPAHINNAT 2021

Tenojoella vakituisesti asuva, jolla on kalastusoikeus. 40 euroa/kalastuskausi.

• Tenojoella vakituisesti asuva henkilö 150 euroa/kalastuskausi, kuitenkin alle 18- vuotiaille 40 euroa/kalastuskausi.

• Erityisenkalastuslupa kiintiön rantakalastuslupa 5 euroa/vuorokausi.

• Rantakalastuslupa 20 euroa/vuorokausi, kuitenkin alle 18-vuotiaan rantakalastusluvasta peritään 10 euroa/vuorokausi.

• Erityisenkalastuslupa kiintiön rantakalastuslupaan ja rantakalastuslupaan on mahdollista liittää maksutta yksi tai useampia, alle 16-vuotiaan lapsilupia.

Suomen osuus rantakalastusluvista on 8000 kalastusvuorokautta, joista erityisen kalastuslupakiintiön osuus on 2414 rantakalastuslupaa.
           TENON LUPATULOSTUS PISTEET


• Tenon Tunturituvat Ky Tanssijoki 040 753 3818, 0400 167 521 

• Tenon kalastus ja eräpalvelut  Yläköngäs 0400 188467

• Lomakylä Valle Utsjoki                           0400 948 210

• Uulan Säästö Utsjoki                              (016) 677 105

• Tenon Lohituvat, Niemelä                       040 587 9097

• Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki        040 700 8154

• Vetsikon leirintämökit Vetsikko              0400 617 016

• Tenon Lohiranta, Niittyranta                    040 671 5800

• Nuorgamin Lomakeskus Nuorgam         0400 294 66